ویتالیک بوترین برای جلوگیری از ورشکستگی بیت کوین‌های خود را فروخت