آرشیو اخبار قانون گذاری در ارزهای دیجیتال

استخراج بیت کوین توسط ماینرهای چینی در منطقه اقتصادی رفسنجان | همتاپی
مسدودسازی درگاه پرداخت پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال ایرانی تبعات زیادی دارد | همتاپی
قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد وضعیت ارزهای دیجیتال | همتاپی