تحلیل قیمت اتریوم: همزمان با ادغام قیمت اتریوم 15 درصد کاهش یافت | همتاپی
موسس بیتمکس: قیمت اتریوم تا پایان سال به 3,000 دلار می‌رسد | همتاپی