با کاهش سود ماینرها، نرخ هش بیت کوین به کف تاریخی رسید | همتاپی