تحلیل قیمت بیت کوین: بیت کوین بزرگترین سیگنال خرید را از آوریل 2020 ارائه کرد
اندیکاتور خرید بلند مدت بیت کوین با یک مقاومت خیلی مهم روبرو شد | همتاپی
تقاضای نهادی برای بیت ­کوین و اتریوم کاهش یافته است