آرشیو اخبار ارز دیجیتال بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در حال طراحی و تولید ارز دیجیتال ملی