سامان زندیانی

علاقه‌مند به علوم شناختی، تکنولوژی، اقتصاد، بازاریابی دیجیتال، تاریخ، فلسفه و … ! به خیلی چیزها علاقه دارم. نمی‌دانم خیلی‌ها چطور فقط به یک چیز علاقه دارند؟! خلاصه هر چیزی که جالب باشد، برای من هم خیلی جالب است!

    دیگر نویسندگان