اعلام بروزرسانی‌های مهم شیبا اینو از زبان مدیر توسعه این ارز دیجیتال | همتاپی
ویتالیک بوترین از جامعه شیبا اینو قدردانی کرد | همتاپی
شیبا اینو با رشد 10 درصدی، به یکی از سودآورترین ارزهای دیجیتال تبدیل شد | همتاپی
کیف پول ارز دیجیتال ناشناسی ۱۱۴.۹ میلیارد دلار شیبا اینو را انتقال داد