سطوح کاربری

سطوح کاربری همتاپی

سطوح کاربری در صرافی همتاپی انواع مختلفی دارد که در هر کدام از آنها امکانات و محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. کاربران با ارتقا سطح کاربری خود می‌توانند از امکانات ویژه‌ای برخوردار شوند. در ادامه به بررسی و نوع فعالیت سطح هر کاربر می‌پردازیم.

انواع سطوح کاربری در صرافی همتاپی

سطح ویژه

سطح ویژه

سطح 4

سطح 4

سطح 3

سطح 3

سطح 2

سطح 2

سطح 1

سطح 1

سطح پایه

سطح پایه

ویژگی های سطح 3 :

کاربرانی که علاوه بر تکمیل فرایند احراز هویت (قدم اول و دوم) حداقل چهارماه سابقه فعالیت در سطح دو را داشته و حجم معاملات آنها حداقل به 1 میلیارد تومان رسیده باشد، در این سطح قرار می‌گیرند. در این سطح امکان واریز رمزارز و مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به تومان بصورت نامحدود نیز برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف واریز تومانی برای کاربران این سطح 500 میلیون تومان در 24 ساعت است. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت معادل 1 میلیارد تومان و سقف برداشت ریالی معادل 500 میلیون تومان می‌باشد. مجموع برداشت رمزارز و تومان در 24 ساعت می‌بایست کمتر از 1.5 میلیارد تومان باشد. همچنین سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز 44 میلیارد تومان است.

جدول دسته‌بندی سطوح کاربری در صرافی همتاپی

سطوح کاربری
نماد
دسترسی‌ها
محدودیت‌ها

سطح پایه

سطح پایه
 • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

 • عدم دسترسی به کیف پول تومانی

 • عدم امکان انجام معاملات

سطح یک

سطح یک
 • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

 • امکان دریافت نامحدود ارز دیجیتال

 • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

 • امکان واریز و برداشت تومان و برداشت ارز دیجیتال با سقف مشخص

 • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.35

 • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 100,000,000 تومان

 • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت: 100,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت:200,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 3,000,000,000 تومان

سطح دو

سطح دو
 • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

 • امکان دریافت نامحدود ارز دیجیتال

 • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

 • امکان واریز و برداشت تومان و برداشت ارز دیجیتال با سقف مشخص

 • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.30

 • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 300,000,000 تومان

 • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت: 600,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت :900,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 26,000,000,000 تومان

سطح سه

سطح سه
 • امکان واریز نامحدود ارز دیجیتال

 • امکان مبادله در کلیه بازارها

 • امکان برداشت ارز دیجیتال و ریال با سقف مشخص

 • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.28

 • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 500,000,000 تومان

 • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت : 1,000,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت :1500,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 44,000,000,000 تومان

سطح چهار

سطح چهار
 • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

 • امکان دریافت نامحدود ارز دیجیتال

 • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

 • امکان واریز و برداشت تومان و برداشت ارز دیجیتال با سقف مشخص

 • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.25

 • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 1,000,000,000 تومان

 • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت : 2,000,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت : 3,000,000,000 تومان

 • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 80,000,000,000 تومان

سطح ویژه

سطح ویژه
 • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

 • امکان دریافت و ارسال نامحدود ارز دیجیتال

 • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

 • امکان واریز و برداشت نامحدود تومان

 • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.2

 • برای این سطح محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

 • سطح پایه

  سطح پایه

   دسترسی ها

   • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

   محدودیت ها

   • عدم دسترسی به کیف پول تومانی

   • عدم امکان انجام معاملات

 • سطح یک

  سطح یک

   دسترسی ها

   • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

   • امکان دریافت نامحدود ارز دیجیتال

   • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

   • امکان واریز و برداشت تومان و برداشت ارز دیجیتال با سقف مشخص

   • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.35

   محدودیت ها

   • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 100,000,000 تومان

   • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت: 100,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت:200,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 3,000,000,000 تومان

 • user level 2

  سطح دو

   دسترسی ها

   • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

   • امکان دریافت نامحدود ارز دیجیتال

   • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

   • امکان واریز و برداشت تومان و برداشت ارز دیجیتال با سقف مشخص

   • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.30

   محدودیت ها

   • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 300,000,000 تومان

   • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت: 600,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت :900,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 26,000,000,000 تومان

 • user level 3

  سطح سه

   دسترسی ها

   • امکان واریز نامحدود ارز دیجیتال

   • امکان مبادله در کلیه بازارها

   • امکان برداشت ارز دیجیتال و ریال با سقف مشخص

   • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.28

   محدودیت ها

   • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 500,000,000 تومان

   • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت : 1,000,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت :1500,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 44,000,000,000 تومان

 • user level 4

  سطح چهار

   دسترسی ها

   • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

   • امکان دریافت نامحدود ارز دیجیتال

   • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

   • امکان واریز و برداشت تومان و برداشت ارز دیجیتال با سقف مشخص

   • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.25

   محدودیت ها

   • سقف واریز و برداشت تومانی در هر 24 ساعت : 1,000,000,000 تومان

   • سقف برداشت ارز دیجیتال در هر 24 ساعت : 2,000,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 24 ساعت : 3,000,000,000 تومان

   • سقف مجموع برداشت ارز دیجیتال و تومان در هر 30 روز: 80,000,000,000 تومان

 • user level 5

  سطح ویژه

   دسترسی ها

   • دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال

   • امکان دریافت و ارسال نامحدود ارز دیجیتال

   • امکان انجام معاملات بصورت نامحدود در کلیه بازارها

   • امکان واریز و برداشت نامحدود تومان

   • کارمزد معاملات در تالار معاملات: 0.2

   محدودیت ها

   • برای این سطح محدودیتی در نظر گرفته نشده است.