سطوح کاربری همتاپی

سطوح کاربری در صرافی همتاپی انواع مختلفی دارد که در هر کدام از آنها امکانات و محدودیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. کاربران با ارتقا سطح کاربری خود می‌توانند از امکانات ویژه‌ای برخوردار شوند. در ادامه به بررسی و نوع فعالیت سطح هر کاربر می‌پردازیم.

انواع سطوح کاربری در صرافی همتاپی

سطح ویژه

سطح ویژه

سطح 4

سطح 4

سطح 3

سطح 3

سطح 2

سطح 2

سطح 1

سطح 1

سطح پایه

سطح پایه

ویژگی های سطح 3 :

کاربرانی که علاوه بر تکمیل فرایند احراز هویت (قدم اول و دوم) حداقل چهارماه سابقه فعالیت در سطح دو را داشته و حجم معاملات آنها حداقل به 1 میلیارد تومان رسیده باشد، در این سطح قرار می‌گیرند. در این سطح امکان واریز رمزارز و مبادله در بازارهای رمزارز به رمزارز و رمزارز به تومان بصورت نامحدود نیز برای کاربران این سطح وجود خواهد داشت. سقف واریز تومانی برای کاربران این سطح 500 میلیون تومان در 24 ساعت است. سقف برداشت رمزارز در 24 ساعت معادل 1 میلیارد تومان و سقف برداشت ریالی معادل 500 میلیون تومان می‌باشد. مجموع برداشت رمزارز و تومان در 24 ساعت می‌بایست کمتر از 1.5 میلیارد تومان باشد. همچنین سقف مجموع درخواست‌های برداشت برای کاربران این سطح در 30 روز 44 میلیارد تومان است.

جدول دسته‌بندی سطوح کاربری در صرافی همتاپی

user levels

سطح پایه

user levels

سطح یک

user levels

سطح دو

user levels

سطح سه

user levels

سطح چهار

user levels

سطح ویژه