فلوکی اینو در رقابت با شیبا، از خدمات چین لینک در شبکه خود بهره خواهد گرفت | همتاپی
پیش بینی قیمت چین لینک: ارز دیجیتال لینک و سلرنتورک آماده صعود هستند | همتاپی
مانا، پرمعامله‌ترین ارز دیجیتال در میان نهنگ‌های برتر اتریوم، جای خود را به چین لینک داد | همتاپی