افزایش سختی شبکه بیت کوین | صرافی همتاپی
آیا استخراج بیت کوین هنوز سودآور است؟ |همتاپی
السالوادور برای اولین بار با استفاده از انرژی آتشفشان بیت کوین استخراج کرد | همتاپی
استخراج کنندگان با هودل کردن بیت کوین روزانه بیش از 50 میلیون دلار درآمد دارند | همتاپی