با افزایش هش ریت بیتکوین، سختی استخراج بیت کوین به اوج تاریخی خود نزدیک می‌شود | همتاپی