با کم شدن تأثیر تتر در سهم بازار اتریوم، تحول عظیمی برای استیبل کوین ها در راه است | همتاپی