ادامه تقویت شبکه بیت کوین، با افزایش دو برابری هش ریت از ماه ژوئن | همتاپی