3 دلیل ناکامی بیتکوین برای بازگشت به کانال 60 هزار دلار