با تاثیر ایلان ماسک بر روی بیت­ کوین شرکت‌­ها اکنون برای خرید بیت ­کوین رقابت می‌­کنند
رویکرد سرمایه‌گذاران بلندمدت بیتکوین تجسمی از بازار گاوی سال ۲۰۱۷ | همتاپی
نصیحت ارزشمند وارن بافت به سرمایه گذاران جوان جهت سرمایه‌گذاری