سومین سالگرد فورک بیت کوین کش با تغییرات زیاد شبکه همراه است.