پیش بینی قیمت چین لینک: ارز دیجیتال لینک و سلرنتورک آماده صعود هستند | همتاپی
تحلیل چین لینک در 8.5 دلار | صرافی همتاپی
مانا، پرمعامله‌ترین ارز دیجیتال در میان نهنگ‌های برتر اتریوم، جای خود را به چین لینک داد | همتاپی
خرید 5.5 میلیون دلار ارز چین لینک توسط یک نهنگ ارز دیجیتال | همتاپی