رسیدن به میانه دوره هاوینگ، چه تأثیری بر روند قیمت بیت کوین دارد؟ | همتاپی